Skip to main content

Digital transformasjon og bærekraft


IOT
Enrollment is Closed

Velkommen til «Digital transformasjon og bærekraft - introduksjonsmodul»

Vi er på full fart inn i det NHO kaller dataøkonomien, et samfunn der større verdier skapes gjennom analyse av data enn gjennom produksjon og salg av varer og tjenester. I følge prof Amy Webb er det ni plattformselskaper som dominerer utviklingen i verden, seks amerikanske og tre kinesiske. De er alle plattformselskaper som lever av tilgang til data. Og det mener hun er en skummel utvikling!

I dette emnet skal vi studere hva den økte digitaliseringen av samfunnet innebærer, hvilke konsekvenser den har for individer, organisasjoner og på samfunnsnivå. Hvilke utfordringer skaper nye teknologier? Hvilke konsekvenser har teknologier som kunstig intelligens og nye produksjonsteknologier som 3D-print for det norske samfunnet? Hva er det som driver utviklingen? Og hvordan kan ny teknologi bidra til en mer bærekraftig utvikling? Og kan utvikling av teknologi være svaret der politikk ikke virker?

Dette er det første kurset i en serie på fem korte kurs, som tilsammen utgjør emnet (det heter emne når det er studiepoeng) "Digital transformasjon og bærekraft" ved NTNU.

Når du har gått gjennom alle kursene vil du kunne mer om ...

  • Nye muliggjørende teknologier som plattformer, kunstig intelligens, 3D-print, blokkjeder, energiteknologier etc.
  • Virkninger av data- og plattformøkonomi på individer, organisasjoner og samfunn
  • Plattformøkonomi og flersidige markeder og konsekvenser for organisering av arbeide
  • Samspillet mellom politikk, teknologiutvikling og bærekraft
  • Det digitale nettsamfunnets politiske økonomi

Fem kurs og ett emne 7,5stp

Dette er altså det første kurset som inngår i emnet «Digital transformasjon og bærekraft» ved NTNU. Om du er kvalifisert, det vil si har minimum bachelorgrad eller tilsvarende fra før, kan du ta eksamen og søke om å få dette godkjent som del av en mastergrad ved NTNU.

Du må ha fullført fire kurs/moduler for å kunne ta eksamensmodulen. For å ta denne må du også være tatt opp gjennom NTNU videre. Det kan du søke om her. Du finner litt mer informasjon om opplegget her. Dette er introduksjonskurset og de fire neste kursene vil bli tilgjengelig etter hvert som de utvikles. Målet er at første eksamen skal kunne gjennomføres i løpet av oktober 2020.

Hvem dette passer for

Dette emnet passer for alle med interesse for hvordan samfunnet endres grunnet utvikling av nye teknologier.

Det vil gjelde deg som er berørt av dette på jobben, som lurer på hva konsekvensene av endringene vil være, som er bekymret for fremtiden, eller optimistisk og vil forstå mer av hva som skjer, hva drivkreftene er, hvor langt vi har kommet og hva det er viktig å være oppmerksom på i den videre utviklingen.

Emnet passer for poliltikere, ansatte i privat og offentlig sektor, for pensjonister og alle andre med interesse for hvordan samfunnet utvikles.

Kursansvarlig

Kursnummer IØT 6570

Klasse starter 20. april, åpent selvorganiser

Klasse slutter 31. desember 2020

Estimert effort: 35 timer

Tilsvarer 1,5 studiepoeng

Pris: Gratis